SZKOŁA OPTYMIZMU

Aktualności

SZKOŁA OPTYMIZMU

Miejsce, w którym pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną objęte są osoby dorosłe, dzieci, młodzież oraz rodziny.